Kollektiv trafik

Kontakt

Jacob Deichmann

Jacob Deichmann

Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrevisor
T: +45 5161 3643
Morten Agerlin Petersen

Morten Agerlin Petersen

Ingeniør
T: +45 5161 3615

Velfungerende kollektiv trafik er afgørende for vores samfund, både for vores miljø og klima og for at kunne imødegå den stigende trængsel på vejene.

Rambøll planlægger kollektiv trafik på alle niveauer, fra landsdækkende planredegørelser til projektering af kollektive trafikterminaler. Det er aldrig et spørgsmål om enten/eller, men om at bruge ressourcerne på de forskellige løsninger de rigtige steder og på den rigtige måde.

Tekniske og visuelle løsninger går hånd i hånd

Rambøll har fokus på både det rent tekniske: planlægning af ruter og passagertal og skabelsen af gode koblinger til andre transportmidler i byen, og på det visuelle: hvordan ser det ud? Det kunne fx være, hvordan planlægning af bustrafikken kan medvirke til at opfylde målsætninger om attraktiv kollektiv trafik uden at gå på kompromis med målsætninger om bedre byrum og mere byliv? Rambøll løser disse opgaver med en tværfaglig tilgang, hvor ingeniører, arkitekter og bylivseksperter arbejder tæt sammen.

Nationalt og internationalt samarbejde om helheden

Vi lægger vægt på at se den kollektive trafik som en del af et samlet trafiktilbud i sammenhæng med cykel- og biltrafik. Vi arbejder tæt sammen med vores kolleger i vores baneafdeling om fx planlægnings- og letbaneprojekter.

For et internationalt udsyn i projekterne trækker vi på kompetencer fra Rambølls nyetablerede kompetencecenter i Karlsruhe, som er specialiseret i rådgivning om letbaner og anden højklasset kollektiv trafik. Interview- og markedsundersøgelser udføres typisk i samarbejde med Rambøll Management.

Vores ydelser inden for kollektiv trafik omfatter bl.a.:

  • Kollektive trafikplaner og planredegørelser for stat, kommuner og trafikselskaber
  • Analyser af pendlertrafik, beregning af rejsemønstre og bearbejdning af passagerdata
  • Markeds- og behovsanalyser
  • Terminaler for kollektiv trafik
  • Busfremkommelighedsprojekter baseret på ITS, etablering af busbaner mm.

Relaterede projekter

S-tog i fart

Nye stationer ved Gødstrup og Hillerød Syd

Rambøll har for Banedanmark udarbejdet et skitseforslag og et anlægsoverslag til to nye stationer ved Gødstrup mellem Herning og Holstebro - og syd for Hillerød.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites