Luftkvalitet og trafikstøj

Kontakt

Morten Agerlin Petersen

Morten Agerlin Petersen

Ingeniør
T: +45 5161 3615

Luftkvalitet og trafikstøj er store udfordringer for folkesundheden og for et acceptabelt miljø i alverdens byer. Rambøll rådgiver om løsninger, der reducerer biltrafikkens negative konsekvenser med afsæt i vores brede viden om trafik- og miljøplanlægning.

Vores specialister hjælper myndigheder og private bygherrer med at udføre de nødvendige beregninger og evaluere forurening fra trafikken.

Kortlægning af luftkvalitet og trafikstøj

Rambøll gennemfører kortlægning og beregning af støj ved brug af programmet SoundPlan. Rambøll råder desuden over avanceret måleudstyr til kortlægning af en aktuel støjbelastning.

Vi gennemfører beregning og vurdering af luftkvaliteten i gaderummet ved brug af OML (Operationel Meteorologisk Luftkvalitets-model) og OSMP (Operationel Street Pollution Model) og andre værktøjer. 

Trafikstøj er ligesom luftforurening, trafiksikkerhed og tryghed tæt forbundet med mængden af trafik og trafikkens hastighed. Trafikstøj forårsager store samfundsøkonomiske udgifter bl.a. i form af: påvirkede huspriser og udgifter til sundhedsvæsenet pga. hovedpine, søvnbesvær, stress og forhøjet blodtryk.

Find mulige tiltag med en støjhandlingsplan

En støjhandlingsplan laves på baggrund af en støjkortlægning, der gør det muligt at prioritere en indsats mod trafikstøjen. Det analyseres, hvordan infrastruktur- og byudviklingsprojekter indvirker på miljø og klima. Dermed bliver det muligt mindske de negative konsekvenser af biltrafik og at finde de rette midler til at fremme alternativer til biltrafik. 

Med en støjhandlingsplan ser vi derfor bredt på vejtrafikkens miljøkonsekvenser. Vi baserer forslagene på viden om mulige og realistiske trafikplantiltag og på en dialog med kunden baseret på et idékatalog, konsekvensvurderinger og anlægsoverslag. Vi rangordner gerne tiltagene efter, hvor kommunen får mest støjreduktion for pengene.

Rambøll tilbyder desuden at præsentere, hvordan forskellige slags trafikstøj lyder fx før og efter støjdæmpning, som ofte er til stor gavn hos kommunens tekniske udvalg eller grupper af borgere.

Vores ydelser inden for luftkvalitet og trafikstøj omfatter bl.a.:

  • Støjkortlægninger og -handlingsplaner 
  • Udpegning af problemområder
  • Idékatalog med forskellige forslag til fokuspunkter og løsningsforslag på de enkelte støjproblemer
  • Bearbejdning af høringssvar
  • Vejledning om trafikstøj og mulige tiltag
  • Præsentation af støjniveau før og efter støjdæmpning: hvordan lyder støjen?
  • Beregning af koncentration af C02, partikler og udstødningsgasser
  • Beregning og vurdering af luftkvaliteten i gaderummet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites