Parkering

Kontakt

Stig Schmidl Søbjærg

Stig Grønning Søbjærg

Ingeniør
T: +45 5161 7760

At kunne parkere tæt på destinationen har stor betydning for en bys indbyggere, erhvervsliv og detailhandel; og samtidig kan et mindre udbud af parkeringspladser være et af de bedste virkemidler til at reducere trafikkens miljøgener. Rambøll har mange års erfaring med at rådgive kommuner og private kunder om de bedste parkeringsløsninger.

Fremtidens parkering er en intelligent del af bymiljøet

Rambøll ser på helheden, når vi overvejer materialevalg, beplantning, udstyr og skiltning i projekteringen, fordi et parkeringsanlæg skal indgå harmonisk i det samlede bybillede, så også cyklister, fodgængere og handicappede, der bevæger sig omkring p-anlægget får gode forhold.

ITS, Intelligente Transport Systemer, bl.a. parkeringshenvisning via dynamisk skiltning og Single Space-detektering af p-pladser, kan medvirke til at smidiggøre trafikafvikling i byerne, minimere p-søgetrafikken og dermed mindske energiforbrug og C02-udslip.

Planlægning, projektering og parkeringspolitikker

En forudsætning for en hensigtsmæssig parkeringspolitik, der fører til de rigtige løsninger, kan være at analysere og kortlægge parkeringsudbud, efterspørgslen, hvordan de etablerede pladser udnyttes, ærindefordeling, opholdstid mv. At planlægge parkering indebærer både at lokalisere p-pladser, -huse og -kældre, og at fastlægge de enkelte anlægs størrelser. Rambøll sikrer den rigtige placering i forhold til trafikmålene, en så lille søgetrafik som muligt, korte gangafstande og vi tager hensyn til byens visuelle miljø.

Med disse tiltag, eller blot nogle af dem, skaber man et beslutningsgrundlag for fx at vælge at indføre betalingsparkering, tidsregistrering og p- henvisningssystemer. Rambøll kan hjælpe med faglige vurdering og analyse i alle dele af dette arbejde.

Vores ydelser inden for parkering omfatter bl.a.:

  • Parkeringsanalyser og politikker
  • Planlægning og projektering af parkeringsanlæg
  • ITS-løsninger og udbud af P-udstyr

Relaterede projekter

Parkeringskælder

Fremtidens parkering er intelligent

Intelligente Transport Systemer (ITS) udnytter IT og teknologi til at overvåge, opsamle data og hjælpe med at styre trafikken. Det kan øge trafiksikkerheden, formindske trængsel og mindske belastning af miljøet. Blandt de første initiativer er intelligent parkering.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites