Projektkommunikation

Kontakt

Søren Mikkel Berg

Søren Mikkel Berg

Senior Kommunikationskonsulent
T: +45 5161 4697

Kommunikation er et middel til at nå de overordnede projektmål. Derfor skal kommunikationsvejene fungere, også når projektorganisationen er under pres. Rambøll har bred erfaring med at integrere både intern og ekstern kommunikation i projektforløbene.

God udvikling på et projekt kræver en smidig og åben informationsudveksling i hele projektorganisationen. Men der skal tages højde for, at projektorganisationer er tværgående, og kommunikationsvejene fra opgavestiller til den reelle opgaveløser kan gå gennem mange uigennemskuelige led. Det lægger op til misforståelser. En af konsekvenserne er ofte, at man bruger uanede ressourcer på fejlfokuseret kommunikation – med det kedelige resultat, at man spilder kostbar tid.

Forebyg kommunikationskriser

I mange projekter øges risikoen for kommunikationskriser på grund af den eksterne interesse fra en kritisk presse, naboer eller brugere. En god projektkommunikationskultur skaber en grundlæggende tillid mellem projektets parter og forebygger, at kriser eskalerer. Når problemer opstår, er en præcis og klar fælles kommunikation altafgørende. Vi har meget stor erfaring med kommunikationsrådgivning både på den interne og den eksterne kommunikation om projekter.

Projektkommunikation styrker proces og resultater

Projektkommunikation omfatter bl.a.:

  • Strategi og planlægning af intern og ekstern kommunikation
  • Effektiv brug af kommunikationsvejene, fx møder og mails
  • Workshops om effektiv projektkommunikation fx på opstartsseminarer
  • Krisekommunikation
  • Afholdelse af borgermøder/events
  • Styring af kreative processer i udviklings- og strategiprojekter
  • Formidling af teknisk information til ikke-fagfolk gennem pressearbejde, foldere, webinformation mv.
  • Grafisk formidling af tekniske problemstillinger

Projekter

Latinerkvarteret i København

Borgerinddragelse i Latinerkvarteret

Hvordan kan man skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere og på samme tid bevare en bydels særpræg og diversitet? Kompetencecenteret for Projektkommunikation skabte grundlag for udviklingen af trafik- og bymiljø i Københavns Latinerkvarter.

Med en stemmeprocent, der var 4 gange højere end normalt, stemte beboerne ”ja” til det fortsatte arbejde med helhedsplanen.

Helhedsplan for Mjølnerparken – beboerproces og naboskab

I oktober 2013 stemte beboerne i Mjølnerparken med rekordhøj stemmedeltagelse ja til den nye helhedsplan, der skal renovere 560 nedslidte lejligheder og udeområder i bebyggelsen. Rambølls Kompetencecenter for Projektkommunikation var procesrådgiver for Lejerbo op til den beboerdemokratiske afstemning.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites