Tilgængelighed og universelt design

Jacob Deichmann

Jacob Deichmann

Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrevisor
T: +45 5161 3643
Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen

Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen

Chief Consultant
T: +45 51617660

"Tilgængelighed for alle" betyder størst mulig bevægelsesfrihed, sikkerhed og overblik for alle i det fysiske uderum.
Rambøll udarbejder tilgængelighedsplaner, udfører tilgængelighedsrevisioner og underviser kommuner i at skabe tilgængelighed.

Ikke kun færdselshandicappede er særligt sårbare overfor barrierer på pladser, gader, veje og stier. Det gælder også forældre med barnevogne og ældre, gangbesværede mennesker, som er begrænsede i deres bevægelsesmuligheder, men som ikke traditionelt opfattes som handicappede.

Ofte kræver det kun små ændringer at indrette det offentlige rum, så det bliver nemmere at orientere sig og færdes i. Det kan have stor betydning for den enkeltes livskvalitet.

Rambøll integrerer tilgængelighed som en naturlig del af vores projekter. Vi tilbyder en komplet pakke af ydelser inden for planlægning, projektering, granskning og revision af tilgængelighed i alle færdselsarealer og ved byggeri og bebyggelser.

Tilgængelighedsplaner

Vi har udviklet tilgængelighedsplanen, som er et princip for prioriteringen af indsatser for øget tilgængelighed i en hel by. I samarbejde med brugerrepræsentanter udpeges et ”tilgængelighedsnet”, som registreres for tilgængelighedsproblemer. Herefter udarbejdes en handlingsplan. Rambøll har bl.a. lavet tilgængelighedsplaner for Næstved, Haslev, Mariagerfjord, Helsingør og Odense.

Tilgængelighedsrevision

Tilgængelighedsrevisionen er en pendant til trafiksikkerhedsrevision og en metode til systematisk at gennemgå projekter og tjekke at tilgængeligheden tilgodeses.
Rambøll kan med eksaminerede medarbejdere udføre tilgængelighedsrevisioner i henhold til Vejdirektoratets standarder.

Undervisning i tilgængelighed

Formålet med undervisningen er at klæde f.eks. en kommunes medarbejdere på til at skabe bedre tilgængelighed gennem forvaltningens daglige drift. Vi gennemfører bl.a. 4-timers seminarer, som omfatter afprøvning af hjælpemidler som kørestol og blindestok mm.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites