Urban civil structures

Projektering af komplekse urbane anlægsprojekter fra skitse til udførelse.

Urban Civil Structures

Kontakt

Henrik Niedermayer

Henrik Niedermayer

Afdelingsleder
T: +45 5161 4821

Urbanisering, klimaforandringer og behovet for bæredygtige løsninger er alle globale faktorer, der påvirker vores byer, og den måde, vi ønsker at optimere dem på. I Urban Civil Works er vi et stærkt team af højtuddannede ingeniører og teknikere klar til at levere løsninger igennem komplekse urbane anlægsprojekter.

Vi har stor erfaring inden for design af betonkonstruktioner udsat for særlige påvirkninger som jord og vand under forskellige forhold, herunder både hav-, regnvands-og spildevand samt strukturer, der er permanent udsat for vand, f.eks. offshore strukturer.

Vi benytter digitalisering og state-of-the-art teknologi, som en integreret del af vores arbejdsproces, uanset om det er design, tegningsproduktion, dokumentation eller visualisering, der er tale om.

Vores ydelser

 • Idéudvikling og feasibility studier
 • VVM
 • Konceptuelt design 
 • Projektering 
 • Udbud 
 • Tilsyn
 • Drift og vedligeholdelse 

Vores projektportefølje omfatter:

 • Cut & cover tunneller, stationer og skakte til bane og metro
 • Bassiner, rende og tunnelering til drikke-, stormflods- og spildevand
 • Underjordiske kældre, parkeringskældre, maskinrum samt pumpestationer
 • Onshore og offshore betonfundamenter til vindmøller
 • Projektledelse af store multidisciplinære anlægsprojekter.

Vi lytter til kundens behov og agerer som partner, så vi i fællesskab finder frem til den mest tids- og kosteffektive løsning.

Projekter

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Museet for Søfart i Helsingør, set fra bunden af dokken mod konferencebroen

Museet for Søfart i Helsingør

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites