Belægninger

Kontakt

Anders Høgdal Larsen

Afdelingsleder, Veje og trafik, København
T: +45 5161 4395
Søren Olesen

Søren Olesen

Afdelingsleder, ROADS AND TRAFFIC, AARHUS
M: 51611153
Som en integreret del af Rambølls Vejafdelings ydelser er også avancerede belægningsanalyser og design. Afdelingen har en gruppe af medarbejdere udelukkende dedikeret til at løse opgaver relateret til udvikling af målrettede belægningsløsninger.

Belægningsregistrering og tilstandsvurdering

Rambøll har lang erfaring i vurdering af belægningers tilstand, bæreevne, herunder vurdering af optimal fremtidig vedligeholdsindsats afhængig af trafik og økonomi. Det sikres således, at den investerede kapital udnyttes optimalt. Rambøll foretager disse vurderinger både for traditionelle vejbelægninger og for specialbelægninger.

Belægningsdimensionering

Rambøll er i besiddelse af den nyeste nationale og internationale viden og bedste it-programmer inden for belægningsdimensionering. Det sætter os i stand til at dimensionere både traditionelle vejbelægninger og specialbelægninger. Også specielle og nyudviklede materialetyper kan inddrages i belægningsdimensioneringen og således sikre optimal udnyttelse af materialerne.

Materialer

Rambøll har omfattende erfaring med mange forskellige belægningsmaterialer lige fra specialbelægninger til tunge laster som densiphalt-belægninger til brugen af naturstensprodukter til flotte belægningsløsninger i specielle byrum.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites