Forvaltningssystem

Kontakt

Anders Høgdal Larsen

Afdelingsleder, Veje og trafik, København
T: +45 5161 4395
Søren Olesen

Søren Olesen

Afdelingsleder, ROADS AND TRAFFIC, AARHUS
M: 51611153
Rambøll har udviklet det web-baserede forvaltningssystem SMART til registrering af tilstandsdata og tekniske data og til styring af eftersyns- og vedligeholdsaktiviteter. Den web-baserede tilgang gør, at samarbejdet mellem de ofte mange interessenter i forbindelse med drift og vedligehold af vej- og parkanlæg lettes væsentligt.
SMART gør det muligt på en optimal måde og med et minimum af papirarbejde at forvalte for eksempel:
  • Anlægsarbejder (budgettering, igangsætning og aflevering).
  • Drifts- og vedligeholdsarbejder (prioritering, igangsætning, opfølgning etc.).
Herudover er der mulighed for forvaltning af:
  • Påbud (f.eks. på private fællesveje).
  • Tilladelser (f.eks. gravetilladelser).
Alle interessenter (ejer, rådgiver, entreprenør, bruger etc.) har adgang til samme system og kan derfor planlægge og beslutte på baggrund af de nyeste og opdaterede informationer. Brugerens adgang til at se og rette i informationer styres af brugernavn og password.

Overalt i SMART kan man tilknytte fotos, dokumenter, regneark, kortudsnit og tegninger, der kan vises på skærmen eller printes.

Som illustration af anvendelsen af SMART gives følgende eksempel. Alle de angivne operationer udføres direkte i systemet uden nogen papirudveksling:
  • Rådgiveren registrerer og indmelder et vedligeholdsarbejde
  • Ejeren (eller rådgiveren) overfører jobbet til udførelse (efter at have foretaget en prioritering blandt mange mulige jobs på baggrund af jobbets vigtighed og budget)
  • Entreprenøren kan på sin liste se, hvilke arbejder han skal udføre
  • Entreprenøren melder tilbage, at jobbet er udført
  • Ejeren/rådgiveren kontrollerer, at arbejdet er udført tilfredsstillende og ændrer status af jobbet til godkendt
  • Jobbet arkiveres

Harmoniske løsninger

Rambøll har mange års erfaring med at skabe smukke og harmoniske belægningsløsninger designet til at kunne holde både æstetisk og strukturelt langt ud i fremtiden. Det har stor betydning, at belægning, gadeinventar, beplantning og bebyggelse sammen giver et smukt helhedsindtryk.

Ved udviklingen af Ørestad har Rambøll været ansvarlig for projekteringen af alle veje og pladser. Et projekt, hvor der er udbredt brug af specielle granitter til såvel belægninger som til afgrænsning af kanaler.

Yderligere er Ørestadsselskabet og Rambøll sammen med de øvrige partnere i rådgiver-teamet blevet tildelt Vejprisen 2002. I begrundelsen hedder det bl.a.:

"Ørestad er karakteriseret af et vejsystem, hvor æstetikken og det kreative er sat i højsædet. Veje der følges med vandflader, pladsdannelser med kaskadeforløb samt opholds- og legeområder langs bymæssige kanaler, hvor man både kan sejle og fiske. Skyggefulde alléer med platantræer i en allerede flot størrelse plantet i en fast rytme gennem vejforløbet på Arne Jacobsens Allé. Vejen giver mindelser om Sydfranske boulevarder med summende liv under trækronerne."

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites