Gader pladser og byggemodning

Kontakt

Anders Høgdal Larsen

Afdelingsleder, Veje og trafik, København
T: +45 5161 4395
Søren Olesen

Søren Olesen

Afdelingsleder, ROADS AND TRAFFIC, AARHUS
M: 51611153
Rambølls Vejafdeling har stor erfaring med planlægning og gennemførelse af gade- og pladsrenoveringsprojekter. Udgangspunktet for disse opgaver er oftest at skabe et trafiksikkert og smukt miljø for både fodgængere, cyklister og bilister.

Trafikplanlægningen udføres oftest i samarbejde med Rambøll Nyvig, som er en integreret del af Rambøll.

Som oftest udføres denne type opgaver for de kommunale vejforvaltninger, og Rambøll har stor erfaring i at arbejde under de betingelser, der typisk karakteriserer disse opgaver med meget stramme og ofte begrænsede budgetter samtidigt med, at der ofte er en meget stor lokalpolitisk bevågenhed på denne type opgaver.

Harmoniske løsninger

Rambøll har mange års erfaring med at skabe smukke og harmoniske belægningsløsninger designet til at kunne holde både æstetisk og strukturelt langt ud i fremtiden. Det har stor betydning, at belægning, gadeinventar, beplantning og bebyggelse sammen giver et smukt helhedsindtryk. Som eksempler på sådanne projekter kan bl.a. nævnes:

  • Ørestad
  • Holbæk Havn

Ved udviklingen af Ørestad har Rambøll været ansvarlig for projekteringen af alle veje og pladser. Et projekt, hvor der er udbredt brug af specielle granitter til såvel belægninger som til afgrænsning af kanaler.

Yderligere er Ørestadsselskabet og Rambøll sammen med de øvrige partnere i rådgiver-teamet blevet tildelt Vejprisen 2002. I begrundelsen hedder det bl.a.:

"Ørestad er karakteriseret af et vejsystem, hvor æstetikken og det kreative er sat i højsædet. Veje der følges med vandflader, pladsdannelser med kaskadeforløb samt opholds- og legeområder langs bymæssige kanaler, hvor man både kan sejle og fiske. Skyggefulde alléer med platantræer i en allerede flot størrelse plantet i en fast rytme gennem vejforløbet på Arne Jacobsens Allé. Vejen giver mindelser om Sydfranske boulevarder med summende liv under trækronerne."

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites