Motor- og landeveje

Kontakt

Anders Høgdal Larsen

Afdelingsleder, Veje og trafik, København
T: +45 5161 4395
Søren Olesen

Søren Olesen

Afdelingsleder, ROADS AND TRAFFIC, AARHUS
M: 51611153
Rambøll løser alle typer vejopgaver både i Danmark og i udlandet. Erfaringen strækker sig fra komplicerede motorvejsanlæg over mindre vejanlæg til grusveje i fjerne regioner i udviklingslandene.

Rambøll har ligeledes stor erfaring i ombygning af veje og anlæg af rundkørsler i alle størrelser med henblik på at eliminere ’sorte pletter’ og dermed forbedre trafiksikkerheden.

3D visualisering og modelling indgår som en naturlig del af opgaveløsningen.

Motor- og landeveje

Ud over den helt regulære projekteringsydelse, Rambøll udfører som en naturlig ting, har Rambøll specialiseret sig i alle faserne af planlægning og udførelse af komplicerede udvidelser og renovering af motorveje. Denne ekspertise involverer alt fra tidlige anlægsoverslag til komplicerede trafikafviklingsplaner.

VVM redegørelser

Det står i Planloven, at for større enkeltanlæg og dermed også vejanlæg, der på grund af type, dimensioner og beliggenhed må antages at kunne komme til at påvirke miljøet i væsentligt grad, skal der udføres en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) redegørelse.

Rambøll har stor erfaring i gennemførelse af sådanne undersøgelser og dækker alle de involverede discipliner. Senest har Rambøll færdiggjort VVM redegørelser for udbygningen af sydmotorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing samt for udvidelsen af strækningen Fløng–Roskilde for Vejdirektoratet.

Som en naturlig del af disse undersøgelser og tidlige vurderinger af alternative linieføringer er visualisering af mulige løsninger en væsentlig del af projekteringsarbejdet, og Rambøll kan tilbyde at udføre denne ydelse enten som en integreret del af opgaven eller som en selvstændig ydelse.

Vejprojekter i udlandet

Rambøll har arbejdet på alle typer af opgaver i udlandet fra vedligeholdelsesprojekter på grusveje med et minimum af trafik i Tanzania og Benin og til design af opgraderinger af hovedveje i Rumænien og Indien.

Rambøll yder ligeledes teknisk assistance i forbindelse med indførelse af vejforvaltningssystemer i Laos, Kenya og Zambia. Rambølls medarbejderes involvering i alle disse projekter i udlandet sikrer et miljø i vejafdelingerne i konstant udvikling med impulser fra hele verden også til gavn for de danske projekter.

For alle de ovennævnte typer projekter gælder, at vi gerne påtager os opgaver på alle niveauer:

 • Planlægning
 • Projektstyring
 • Kvalitetssikring og miljøledelse
 • Feasibility studier
 • Projektering
 • Visualisering
 • Tilsyn
 • Drift og vedligeholdelse

Vi benytter bl.a. følgende projekterings- og visualiseringsværktøjer:

 • NovaPoint
 • Mx
 • InRoads
 • AutoTurn
 • Virtual Map
 • 3D Studio Max

Relaterede projekter

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites