Vand

Rambøll har en selvstændig forretningsenhed – Rambøll Vand – med ca. 700 dedikerede vandrådgivere. Vi arbejder med nogle af verdens mest ambitiøse og innovative vandprojekter, og flere af vores specialister er førende inden for deres felt på verdensplan.

Kontakt

Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327

Vandrådgivning i verdensklasse

Vi bygger på en stærk nordisk tradition for at være på forkant inden for områder om beskyttelse af vandmiljøet, håndtering af spildevand og sikring af rent drikkevand, men i de senere år – og særligt gennem opkøbet af den amerikansk-baserede miljørådgivningsvirksomhed Environ – har vi også opnået solid erfaring med at hjælpe store industrivirksomheder med blandt andet spildevand og håndtering af vandforbruget.

Vi dækker stort set alle rådgivningsdiscipliner på både strategisk og operationelt niveau, og vi arbejder både med rene vandprojekter og multidisciplinære projekter som eksempelvis klimatilpasningsprojekter, hvor en række af Rambølls øvrige kompetencer kommer i spil.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites