Industrielt vand og spildevand

Hensigtsmæssig håndtering af vand og spildevand i industrien kan effektivisere virksomhedsdriften og bidrage til et mere bæredygtigt vandmiljø.

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Vi tilbyder omfattende bench-scale og pilot-scale-undersøgelser for at være i stand til at udvælge de bedst egnede rensningsteknologier til vand og spildevand. Vores tilgang inden for procesdesign kombinerer elementer fra dispositionsplaner, kildekontrol og teknologievaluering og – udvælgelse. Derved kan vi skabe det mest omkostningseffektive procesdesign til den specifikke anvendelse.

Procesdesigns og feasibility-undersøgelser omfatter vurderinger af procesoptimering, masseudligninger (strøm, organiske stoffer, kvælstof, tørstoffer og salt), detaljerede procesflow-diagrammer (PFD’er) og procesinstrumenterings-diagrammer (P&ID’er).

Rambølls eksperter kan føre tilsyn med vand- og spildevandsbehandlingsanlæg helt fra etableringen til anlægget tages i drift. Fra modernisering af et anlæg til turnkey-projekter, er vi i stand til at optræde som kundens repræsentant, program-, projekt- og byggeleder eller ingeniør i forhold til kontrakten. Vores ekspertise inden for proces omfatter fejlfinding i forhold til driften, oplæring samt driftskontrakter døgnet rundt.

Specifikke ydelsesområder, vi leverer rådgivning inden for industri- og spildevand inkluderer:

  • Conceptual and feasibility engineering
  • Indledende og detaljeret design
  • Idriftsættelse, etablering og løbende teknisk support under drift
  • Fejlfinding i forbindelse med driften, herunder mikroskopiske analyser
  • Driftstræning, resultatvurderinger og energieftersyn
  • Kontraktledelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites