Vandforbrug i virksomheder

Et effektivt vandforbrug er afgørende for at sikre bæredygtige aktiviteter for private og offentlige kunder.

Rambøll leverer tekniske ydelser, som omfatter styringen af vandbrug – lige fra udvikling på det lovmæssige område, vandbeskyttelse og forsyning og vandudtræk til dét at sende vandet tilbage til sit naturlige miljø ved udledning eller afløb

Vores tværdisciplinære team, bestående af forskere og ingeniører, dækker en lang række geografiske områder, arbejder tæt sammen med vores økonomiske og juridiske eksperter, og har årtiers erfaring bag sig med at rådgive kunder i både den private og offentlige sektor.

Vi har blandt andet følgende ekspertiser inden for håndtering af vandforbruget i virksomheder:

  • Vandbeskyttelse og vandforsyning med fokus på vandmangel eller beskyttelse af vandmiljøet
  • Vandudtræk og bæredygtigt vandforbrug – fra tilladelse til driftstilførsel gennem effektivt vandforbrug
  • Vandudledning inkl. behandling, miljømæssige risikovurderinger, udledningsgodkendelser og evalueringer af overholdelse 

Vi leverer ofte følgende ydelser:

  • Udvikling af sikre og driftsikre vandforsyninger
  • Bæredygtige overflade-, grund og regnvandsforvaltningsplaner
  • Vandindvindingsdrift og beskyttelsesprogrammer
  • Kortlægning af vandrisici, vandsyn og vandeffektivitetsprogrammer
  • Fysiske, kemiske og biologiske vurderinger af vandmasser
  • Hydrologisk og hydraulisk modellering

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites