Vand- og spildevandsinfrastruktur

Sikker og ordentlig håndtering af regn- og spildevand er essentiel for folkesundheden og er en væsentlig faktor i reducering af vandbårne sygdomme. Desuden står vedligehold og opgradering af byers vandinfrastruktur for op imod 80 % af forsyningsselskabernes investeringer. Så der er god grund til at gøre sit forarbejde grundigt og vælge de rette løsninger.

Kontakt

Michael Nielsen

Michael Nielsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 5849

Rambøll har mangeårig erfaring med alle typer af rådgivning inden for spildevand, og vores projekterfaring dækker den traditionelle såvel som den mere innovative tilgang til spildevandsområdet.

Vi hjælper ofte vores kunder med at vælge energirigtige og økonomisk optimale løsninger inden for:

  • Vand og byplanlægning
  • Planlægning af vandforsyning
  • Spildevandshåndtering og strategisk planlægning
  • Asset management
  • TV-inspektion af kloakker og fornyelsesplanlægning
  • 1D og 2D netværksmodellering, f. eks. Mike Urban, Mike 11, Mike 21, EPANET og Aquis
  • Konceptdesign
  • Detaljeret design
  • Tilbudsdesign og FIDIC kontrahering
  • Bygherrerådgivning

Spildevandsplanlægning

Aktuel lovgivning betyder nye krav til kommunernes spildevandsplaner om beskrivelse af målsætninger og prioriteringer. Rambøll har stor erfaring med spildevands-planlægning. Processen sker i tæt dialog med kommunen, med løbende inddragelse af både det politiske og det administrative niveau. Vi anvender de nyeste GIS-værktøjer i opgaveløsningen og leverer digitale spildevandsplaner tilpasset kundens ønsker.

Serviceeftersyn af vandsektoren

Sammen med Rambøll Management udgør Rambøll Danmark en professionel sparringspartner, som kan bistå med at gennemføre den nødvendige omstilling til den fremtidige forsyningsstruktur. Vi bistår med analyser af den fremtidige forsyningsstruktur, investeringsbehov, handleplaner, Benchmarking, Miljø- og energiledelse, samt IT-værktøjer.

Genanvendelse af regnvand

Rambøll er førende indenfor integrering af regnvand i bymiljøet gennem bl.a. åbne kanaler. Vi har bl.a. arbejdet aktivt med rekreativ anvendelse af regnvand i de sidste 10 år, hvor den nye bydel Ørestad er blevet udviklet.

Tværfaglighed

Stor erfaring fra tværfaglige projekter kendetegner medarbejderne, der bl.a. har erfaring med partnering.

Input til afvandingsdelen af de store VVM-undersøgelser i forbindelse med udvidelse af motorvejene, samt projektering af kloak i forbindelse med prestigebyggerier, som Operaen i København, elefanthuset I Zoo samt Rambølls eget nye domicil i København og inddragelse af ekspertise fra f.eks. geoteknik, forurenet jord og konstruktioner, vidner om stor indsigt i tværfaglige projekter.

Relaterede ydelser

Relevante projekter

Rørlægning af Lersøgrøften

Rambøll har været rådgiver for entreprenørfirmaet NCC vedr. rørlægning af Københavns sidste åbne spildevandsgrøft.

Fælles renseanlæg for Danmark Protein, ARINCO og Nr. Vium Mejeri

Rambøll har været ansvarlig for teknisk og juridisk bygherrerådgivning for Arla Foods amba i forbindelse med etablering af et af Danmarks største industrirenseanlæg i Videbæk.

Lynetten

Intelligent Spildevandshåndtering i København

Rambøll udvikler en model for intelligent spildevandshåndtering, der giver mulighed for at rense en større mængde spildevand samt spare penge indenfor spildevandssektoren.

Herning renseanlæg

Nedlæggelse af 6 renseanlæg i Herning kommune

Herning Vand A/S ønsker i de kommende år at centralisere renseanlægsdriften i kommunen på færre anlæg. Centraliseringen sker på baggrund af undersøgelser af de fremtidige drifts- og anlægsudgifter samt miljøpåvirkninger ved henholdsvis at fortsætte med den nuværende decentrale struktur kontra en centralisering.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites