Vandforsyning

Rent drikkevand er et af samfundets mest basale forsyningsydelser. Det kræver både langsigtet og tværfaglig planlægning, samfundsmæssige prioriteringer og forbrugerbevidsthed at sikre rent drikkevand til fremtidens generationer.

Kontakt

Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327
Michael Nielsen

Michael Nielsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 5849

Rambøll rådgiver vandforsyninger og myndigheder når det gælder om at skaffe rent drikkevand i dag og ud i fremtiden.

Vandets vej fra kilde over vandværk og ud til forbrugerne kan være kompliceret og udfordrende. Rambøll har specialister, der kan rådgive om løsning af alle de problemstillinger, der kan opstå undervejs – tekniske som administrative.

Tekniske ydelser

Indenfor de tekniske dele af vandforsyningen yder vi bl.a. rådgivning til: Dimensionering, projektering, udbud og tilsyn ved nyanlæg og renovering af ledninger og vandværkerDimensionering, projektering, udbud og tilsyn ved nyanlæg og renovering af ledninger og vandværker

 • Dimensionering, projektering, udbud og tilsyn ved nyanlæg og renovering af boringer, ledninger og vandværk. 
 • Planlægning, etablering og styring af indvindingsboringer på nye og bestående kildepladser
 • Tilstandsvurderinger af boringer, ledninger og vandværker
 • Rådgivning om prioritering og optimering af systematisk drift og vedligehold
 • Risikovurdering og kvalitetsledelsessystemer (Dokumenteret drikkevandssikkerhed)
 • Energibesparende foranstaltninger
 • Ledningsregistrering og ledningsmodellering
 • Renoveringsplanlægning
 • Vandbehandlingsprocesser, herunder videregående vandbehandling og bakteriologiske forhold
 • Industrivand, herunder anvendelse af sekundavand
 • Rådgivning vedr. eksisterende og nye SRO-anlæg
 • Riskovurderinger af klimaforandringernes indflydelse på vandforsyningsanlæg

Administration og planlægning

Rambøll tilbyder også rådgivning til løsning af administrations- og planlægningsopgaver inden for både private og kommunale vandforsyninger og for kommunale, regionale og statslige myndigheder. Vi låner gerne erfarne ressourcepersoner ud i kritiske perioder, f.eks. i overgangsperioder, ved spidsbelastning eller ved sygdom.

 • Vandforsyningsplaner
 • Indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse
 • Beredskabsplaner og beredskabsøvelser
 • Indvindingstilladelser – inkl. VVM-screening/vurdering
 • Statusrapporter og handleplaner for vandforsyninger
 • Asset Management
 • Investeringsplanlægning
 • Nedsættelse af vandspild
 • Miljø- og energiledelse i vandforsyninger
 • Kvalitetsledelse i vandforsyninger
 • Benchmarking og procesbenchmarking
 • Fusion af forsyningsselskaber
 • Forbrugerundersøgelser
 • Teknisk tilsyn på vandværker
 • Anvendelse af sekundavand

Vi kan også tilbyde en række IT-programmer specielt udviklet for - og i samarbejde med virksomheder i sektoren, såsom hjemmesideløsninger, systemer til forbrugsafregning, behandling af vandkvalitetsdata, styring af systematisk vedligeholdelse, o.m.a.

Læs mere på vores IT-løsninger og kurser inden for administration af vandforsyning på dette site

Vores specialister har en stor faglig indsigt og en mangeårig erfaring med at levere teknisk og administrativ rådgivning i relation til gældende lovgivning og forvaltningspraksis. Vi vælger altid de bedste kompetencer til den pågældende opgave og arbejder i høj grad tværfagligt med en række andre, relevante fagområder som spildevand, natur og miljø, jordforurening, byggeri, jura, økonomi samt risiko og sikkerhed.

Vores unikke bredde i specialistkompetencer udgør sammen med vores innovative generalister den faglige og strategiske platform, der skal til for at sikre en helhedsorienteret rådgivning, som fører til bæredygtige løsninger inden for vandforsyning.

Relateret ydelse

Læs mere

Rådgivninger for multiforsyninger


Brochure: 360 graders rådgivning til multiforsyninger

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites